Stichting lifeline

 
 

In het kort


Wij werken voor mensen of organisaties die financiële steun nodig hebben

en daar niet zelf voor kunnen zorgen.


Wij gooien een klein reddingslijntje uit als er financieel wat hulp nodig is.


Alle giften komen voor 100% terecht bij de hulpvragers.


STEUN STICHTING LIFELINE, WORDT DONATEUR. NL75 INGB 0004 9481 92

 

welkom bij stichting lifeline

Onze doelstelling is gelden in te zamelen voor hen - personen of organisaties - die financiële steun behoeven en waarvoor bestaande regelingen niet of niet in voldoende mate toereikend zijn.

Uitgebreid


Wij voelen ons betrokken met de samenleving. Met mensen die soms extra ondersteuning nodig hebben. Wij reiken graag een helpende hand. Of gooien een klein reddingslijntje uit als er financieel wat hulp nodig is.


Mijn naam is Bastiaan Everink. Voor mij is het zinvol om me in te zetten voor mijn medemensen. Met mijn talenten probeer ik een bescheiden bijdrage te leveren aan mijn maatschappelijke omgeving. Met dit engagement probeer ik die mensen of organisaties  te ondersteunen die extra hulp kunnen gebruiken. De ene keer doe ik dat als vrijwilliger en een andere keer gaat dit in de vorm van een financiële ondersteuning. In 2004 was ik de initiatiefnemer en oprichter van Stichting LifeLine.  


Als operazanger en voormalig ski instructeur bij het Korps Mariniers  kwamen twee elementen samen die de basis vormden voor Stichting LifeLine. Als ski instructeur ging ik mee als begeleider op een ski vakantie voor gehandicapten. De stichting wintersport gehandicapten zocht vrijwilligers en kende mij als vrijwilligers van andere organisaties. Als begeleider merkte ik dat veel skimateriaal verouderd was. Als operazanger besloot ik daarom met collega’s een benefiet concert te organiseren. Een concert ten behoeve van de stichting wintersport gehandicapten. Met de fantastische opbrengst van 12 duizend euro konden zij de broodnodige nieuwe kuip ski’s en materialen aanschaffen. Vele volwassenen en kinderen die normaal gesproken in een rolstoel zitten, genieten nog steeds van dit nieuwe materiaal.


Vele jaren hebben wij Stichting de Ruime Wind ondersteund naast vele andere projecten. Deze stichting organiseert zeilkampen voor moeilijk opvoedbare kinderen en jongeren. De penningmeester van onze stichting, Sebo Boerma, was jarenlang zeilinstructeur bij deze zeilkampen. Wij ondersteunden hen in materiaalaanschaf en subsidieerden jaarlijks de deelname van één kind wiens opvoeders niet draagkrachtig genoeg waren. Tegenwoordig ondersteunen wij Mountain Child Care. En in 2015 hebben wij oud-marinier en veteraan Danker Bierling gesponsord in zijn droom om naar de paralympics te gaan in Tokyo.


Honoreringen voor bijzondere concerten of optredens laat ik sindsdien op de rekening van LifeLine storten. Regelmatig ontvangen wij ook donaties van personen en andere organisaties. 


Vertrouwen in medemensen en samenleving is ons devies. Vertrouwen krijgen mensen die een beroep op ons doen. En natuurlijk vragen wij dit van onze medewerkers. En als donateur vragen wij dat aan u. Onze stichting en haar comité van aanbeveling staan daarvoor garant.


Alle giften komen voor 100% terecht bij de hulpvragers. Onze stichting werkt alleen met vrijwilligers. Wij zijn klein en transparant ook daarom blijft er niets hangen in onze organisatie. Giften komen alleen terecht daar waar ze daad werkelijk nodig zijn. Alle giften worden omgezet in praktische en positieve ondersteuning. Word daarom donateur. Grote en kleine bijdragen zijn zeer welkom. Steun Stichting LifeLine giro 4948192.


De mede oprichters en de andere leden van het dagelijks bestuur zijn de voorzitter dhr. drs. J. Kleisen en penningmeester dhr. drs. S.P. Boerma.


Het comité van aanbeveling (3 oktober 2004):

Mevr. G.W. van der Wel-Markerink, burgermeester van Rijswijk

Drs. J. Th. J. Bik, oud-hoofddirecteur Ed Laurens Sigarettenfabriek

Dr. Mr. L. Doorn, lid van het Europees Parlement

Dr. H.O.C. Ruding, oud-minister van Financiën

Dhr. P. van Zuylen van Nijevelt, directeur attractiepark Duinrell

Mr. ing. W.G.J.M. van de Camp, lid Tweede Kamer


Voor vragen zijn wij bereikbaar via mijn mail en mobiel +316 29592143